Luyện Ngục - Thí luyện anh hùng

Tôi và Luyện Ngục

Thực ra ý định ban đầu của tôi là viết tiểu thuyết, một cuốn gọi là “Huyết Sử”. Tuy nhiên, tôi không phải mẫu người có sức hút tự nhiên, hay nói cách khác, tôi và những thứ thuộc về tôi rất dễ…

Game PC

5ATM’s

Luyện Ngục - Thí luyện anh hùng

Tôi và Luyện Ngục

Thực ra ý định ban đầu của tôi là viết tiểu thuyết, một cuốn gọi là “Huyết Sử”. Tuy nhiên, tôi không phải mẫu người có sức hút tự nhiên, hay nói cách khác, tôi và những thứ thuộc về tôi rất dễ…

MLBB – Hành trình Seagames 32: Ngày 1

Từ TPHCM đến Phnom Penh, không có phương án nào đơn giản mà lại thoải mái hơn giường nằm. Bạn chỉ có khoảng 260km đường bộ, tức là tương đương khoảng 7 tiếng đồng hồ tính cả các thủ tục hải…
trang bị trong luyện ngục

Trang bị trong Luyện Ngục

Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu thông tin về tất cả các loại trang bị trong Luyện Ngục. Trong Luyện Ngục, người chơi có thể sử dụng hàng trăm loại trang bị khác nhau, trong đó chia làm 7…